Netwerk Noord-Limburg
Cultuur
Economie en tewerkstelling
Gemeentebesturen
Leefmilieu
Noord-Limburg online
Onderwijs en opleiding
Toerisme
Veiligheidsdiensten
Welzijn en gezondheidszorg
Zoek

Het is de opdracht van het Platform om een duurzame samenwerking tot stand te brengen tussen organisaties en personen uit de subregio. Dit onderdeel van de website kan hiertoe een eerste, doch niet onbelangrijke bijdrage leveren. Volgens een thematische indeling worden de adressen opgenomen van een hele reeks diensten, instellingen en organisaties die in Noord-Limburg werkzaam zijn. Waar dit al kan wordt via het internet een rechtstreekse link gelegd naar de respectievelijke website. Bedoeling is uiteraard dat deze virtuele verbondenheid ook in de praktijk meer en meer op gang komt.

Naast deze min of meer officiële diensten verschijnen steeds meer verenigingen op het internet. In de rubriek "Noord-Limburg Online" worden ook deze links opgenomen.

Dit onderdeel van de website staat of valt met de bijdrage die geleverd wordt door de gebruikers. Wij verwachten dan ook uw reactie in verband met wijzigingen en aanvullingen in de opgenomen adressen.  Bovendien zijn suggesties met betrekking tot toe te voegen onderdelen meer dan welkom.

Op zoek?

Bent u op zoek naar een specifiek adres of telefoonnummer van een organisatie of instantie die actief is in Noord-Limburg? Onze zoekfunctie zoekt het meteen voor u op.

Laatste nieuws
Persberichten
Website in de kijker
Bezoek de website van Dansclub Bree Gerdak.